INFORMATIE

Informatie over het bestuur en de waarden van NGB

BESTUUR EN COMISSIE

Evita Janse

Penningmeester

Jorden Josephina

Voorzitter

Charles Hayes

Secretaris

Shairon Nieuw

Technische commissie & Wedstrijd secretariaat

VEILIG SPORTKLIMAAT

Basketball is emotie en passie. Basketball zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: basketball is leuk om te doen én om naar te kijken! De NBB vindt, samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportkoepel NOC*NSF en de andere sportbonden, dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.

Samen met verenigingen zet de NBB zich in voor een sportomgeving waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het doel hiervan is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Het programma geeft onze vereniging de steun en tools om van een leuke vereniging naar een geweldige vereniging te gaan.

NIEUW Generation zet, net als de NBB, een aantal waarden centraal: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect (STAR). We voegen hier graag nog een hele belangrijke waarde toe aan dit rijtje: Plezier! Al deze waarden zullen een leidraad zijn om samen een nog leukere en gezellige verenging te vormen. Meer informatie over het VSK project is te lezen op de website van de NBB.

Wat betekent STAR voor NIEUW Generation Basketball?

Sportiviteit

• Rekening houden met elkaar.
• Medespelers aanmoedigen.
• Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
• Spelers, scheidsrechters, jury en toeschouwers bedanken na de wedstrijd.

Respect

• Alleen positief aanmoedigen.
• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag.
• Een ander behandelen, zoals jezelf ook behandeld wilt worden.
• Waardering tonen voor de inzet van spelers/vrijwilligers.
• Scheidsrechters zijn ook vrijwilligers.

Teamwork

• De vereniging is van ons allemaal.
• Samen zorgen voor een positieve sfeer.
• Afspraken altijd nakomen.
• Basketballen doe je niet alleen.
• Samen uit, samen thuis.

Acceptatie

• Iedereen is welkom.
• Iedereen krijgt een gelijke kans.
• Niet iedereen kan de beste zijn.
• Fouten maken hoort er bij.
• Beslissingen van begeleiders en scheidsrechters accepteren.

Plezier

• Toeschouwers: kinderen spelen voor hun plezier.
• Prestatie en plezier gaan prima samen.
• Iedereen verdient aandacht.
• Complimenten geven in plaats van kritiek, ook aan spelers en scheidsrechters.